Höga Kusten

Höga Kusten är ett kustområde i Ångermanland. Sedan den senaste istiden har en landhöjning på drygt 280m format landskapet på dess säregna sätt med bland annat höga klippor och stora höjdskillnader. 
Geografiskt idag anses Höga Kusten ligga mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Området blev ett Världsarv år 2000.

Vår gård ligger i Nordingrå mitt i världsarvet Höga Kusten.