NötKÖTT

BELTED GALLOWAY
Vi har valt att jobba med köttdjur av rasen Belted Galloway. Det är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i  sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handelsutbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.    
 Rasen är naturligt hornlös och det markerade bältet är också dominant. Förutom svarta djur finns också färgerna dun (beige) och röda. Historiskt har skottarna aldrig stallat in dessa djur som under århundradena har utvecklat en dubbel päls med underull som håller djuret varmt och en raggigare päls över som håller undan fukt och väta.

" Vi ska producera ett ekologiskt kött med hög kvalitet och  bra smak i samförstånd med naturen och värna om den biologiska mångfalden."

BOKNING
Vill du redan nu boka en av våra lådor med nötkött så hör av dig till oss för mer information.

UPPFÖDNING
Korna är långlivade och kända för att producera levande kalvar långt upp i åldern. Kalvningarna är mycket lätta och typiskt är att kalven står upp och diar inom en halvtimma. En belted kalv väger vid födseln knappa 30kg Korna har mycket goda modersegenskaper och har oftast god tillgång på mjölk. Kalvarna som föds på våren går tillsammans med sina mammor på våra beten och diar i minst 6 månader. Våra djur föds bara upp med gräs och de örter som växer vilt på våra betesmarker. På vinterhalvåret har alla djurgrupper fri tillgång till gräs genom enslige i form av rundbalar. Djuren är bra naturvårdare och ser till att hålla våra marker öppna och förbättra den biologiska mångfalden.
KÖTTET
Den varierade sammansättningen av mat gör köttet från Belted Galloway smakrikt och saftigt. Vårt nötkött kommer vanligtvis från djur som är 28-36 månader. Vi låter våra djur växa i lugn och ro för att de ska utveckla smak, karaktär och marmorering på bästa sätt.
Köttet hängmöras för att sedan styckas och förpackas i de lådor som vi säljer.